Digitaalburg nieuws uit het Rivierengebied

Afkortingen & Termen

A
A1 = Ambulance Melding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie)
A2 = Ambulance Melding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie)
AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
AANGEZICHTSLETSEL = Letsel aan gezicht (ambulance)
AANR = Aanrijding
AANR BEKNELLING = Aanrijding waarbij 1 of meerdere personen bekneld zitten
AANR DOORRIJDEN = Aanrijding waarbij veroorzaker is doorgereden
AANR EENZIJDIG = Aanrijding waarbij 1 voertuig is betrokken
AANR LETSEL = Aanrijding met lichaamlijk en/of geestelijk letsel
AANR MATERIEEL = Aanrijding met materiële schade (blikschade)
AB = Adembeschermingsvoertuig (brandweer)
ABC STABIEL = Ademhaling, Bewustzijn & Circulatie stabiel (ambulance)
ABDOMINAAL ANEURYSMA = Slagaderbreuk (uitstulping) in de buik of buikholte (ambulance)
ABORTUS = Miskraam (ambulance)
ABORTUS PROVOCATUS = Een opgewekte miskraam (ambulance)
AC = Alarm Centrale
ACIDOSE = Zuurstofvergiftiging (te hoge zuurgraad in het bloed) (ambulance)
ACS = Belangrijkste symptoom progressieve of acute pijn of beklemmend gevoel op de borst. (ambulance)
ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) onsteking (ambulance)
ACUTE DECOMPENSATIE = Dringende onvoldoende werking van de hartspier, hartfalen (ambulance)
ACUTE DIALYSE = Dringende nierbehandeling (ambulance)
ACUUT HARTFALEN = Het hart heeft onvoldoende capaciteit (ambulance)
ADENOMYOSE = Weefsel van het baarmoederslijmvlies in de baarmoederspier of in een eileider (ambulance)
AE = Aanhoudingseenheid (Mobiele Eenheid)
AED = Automatische Externe Defibrilator (ambulance)
AFD = Afdeling
AL = Autoladder (brandweer)
AL = Automatisch Brandalarm (brandweer)
ALGEHELE MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
ALLERGISCHE REACTIE = Abnormale reactie van afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam (ambulance)
AM = Ambulance
AMON = Ambulance Motor Ondersteuning
AMPUTATIE = Het afzetten van een deel van het menselijk lichaam (ambulance)
ANAAL BLOEDVERLIES = Bloedverlies vanuit de anus (ambulance)
ANAFYLACTISCHE SHOCK = Een acute en levensbedreigende allergische reactie (ambulance)
ANESTHESIOLOOG = Dokter die verdovingen toedient bij operatieve ingrepen (ambulance)
ANEURYSMA = Een slagaderbreuk (ambulance)
ANGINA PECTORIS = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
ANGINA PECTORIS KLACHTEN = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
ANGIO = Vaatonderzoek (ambulance)
ANGIOGRAM = Röntgenfoto van een vat (ambulance)
ANH = Ambulance Noord-Holland Noord(ambulance)
ANOREXIA NERVOSA = Magerzucht (eetstoornis) (ambulance)
AOV = Ambtenaar Orde & Veiligheid (brandweer)
AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
APPENDICITIS = Blindedarm ontsteking (ambulance)
AS = Autospuit (brandweer)
ASS = Assistentie
ASS REA = Assistentie reanimatie (ambulance)
ASTMA BRONCHIALE = Chronische ziekte met ernstige aanvallen van benauwdheid (ambulance)
ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (ambulance)
ASTMATICUS = Een abnormaal lang durende astma aanval (ambulance)
ATRIH = Atrium Medisch Centrum Heerlen (ambulance)
ATRIB = Atrium Medisch Centrum Brunssum (ambulance)
ATRIUMFIBRILLATIE = Bij deze ritmestoornis is het boezemritme geheel chaotisch (ambulance)
ATRIUM FIBRILLEREN = Hartritmestoorissen, > 400 slagen per minuut (ambulance)
AVP = Aanvalsplan (brandweer)
AZC = AsielZoekersCentrum
AZM = Academisch Ziekenhuis Maastricht (ambulance)
AZS = Antonius Ziekenhuis Sneek (ambulance)

B
B = Besteld Vervoer (ambulance)
B-VERVOER = Besteld Vervoer (ambulance)
BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (ambulance)
BBK = Bereikbaarheidskaart (brandweer)
BE = Bergingsvoertuig (brandweer)
BG = Blusgroep (brandweer)
BGM = Burgemeester
BHV = Bedrijfshulpverlener
BIN = Binnenbrand (brandweer)
BLAASRETENTIE = Problemen bij het urineren (ambulance)
BLOEDTRANSFUSIE = Overbrengen van bloed uit het ene mens in ander mens (ambulance)
BM = Bijzonder Materieel (brandweer)
BOEZEM FIBRILLEREN = Samentrekking van afzonderlijke spiervezels in de boezem (ambulance)
BOELIMIA NERVOSA = Braken na vreetbuien (eetstoornis) (ambulance)
BOT = BedrijfsOpvangTeam (brandweer)
BR = Brandmelding (brandweer)
BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (brandweer)
BRADYCARIE = Hartritmestoornissen, < 60 slagen per minuut (ambulance)
BRONCHITIS = Aandoening van de longen, ontsteking en irritatie van longweefsel (ambulance)
BRONCHO PNEUMONIE = Longontsteking (die uitgaat van de luchtpijptakken) (ambulance)
BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (brandweer)
BRW = Brandweer
BST = Benzinestation
BUI = Buitenbrand (brandweer)
BV = Bevelvoerder (brandweer)
BV = Behandel Verbod (ambulance)
BVD = Bevelvoerder van Dienst (brandweer)
BYPASS = Hierbij worden operatief de kransslagaders van het hart omgeleid (ambulance)

C
C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (ambulance)
CA MET METAS = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) met een overgang of verandering (ambulance)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (ambulance)
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (ambulance)
CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, verzamelnaam voor longziekten (ambulance)
CARCINOOM = Kwaadaardig gezwel (ambulance)
CARD = Cardiologie (ambulance)
CARDIAAL = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE KLACHTEN = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE SHOCK = Teken dat het hart niet meer goed functioneert (ambulance)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (ambulance)
CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (ambulance)
CCU = Cardiac Care Unit (Hartbewaking) (ambulance)
CD = Commandant van Dienst (brandweer)
CEH = Centrum Eerste Hulp (ambulance)
CEREBRO VASCULAIR ACCIDENT = Beroerte (hersenbloeding / herseninfarct) (ambulance)
CHEMOKUUR = Geneesmiddel om tumorcellen te doden (ambulance)
CHIR = Chirurgie (ambulance)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (ambulance)
CHIRURGIE = Heelkunde (ambulance)
CIN = Centraal Incidenten Nummer (brandweer)
CIN in combinatie met:
•B = Brand of Explosie
•G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
•G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen over het oppervlak (land, oppervlaktewater)
•G3 = Gevaar: Overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen (stormschade, dreigend omvallen schoorsteen)
•Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
•Z2 = Zonder gevaar: Lekkage van vloeistof op of in het oppervlaktewater
•Z3 = Zonder gevaar: Lekkage van stof op het land
•Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (sirene)
COBA = Coördinatie Ongevallen Bestrijding Autosnelwegen, gevolg door een nummer; hoe hoger het nummer des te ernstiger de situatie (4 = max. 3 voertuigen, 9 = kettingbotsing / grote voertuigen) (brandweer)
COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (ambulance)
COLLAPS ECI = Flauwvallen door te lage bloeddruk door onbekende oorzaak (ambulance)
COLLUM # = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COLLUM FR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COLLUM FRACTUUR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COMA = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen (ambulance)
COMA / DECOMP CORD = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen / hartfalen (ambulance)
COMATEUS = Bewusteloosheid door een coma (ambulance)
COMMOTIO CEREBRI = Een hersenschudding (ambulance)
CONCUSSIO CEREBRI = Hersenkneuzing (verstoorde hersenwerking) (ambulance)
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (ambulance)
COPI = Commando Plaats Incident (brandweer)
CORT = Commando Rampterrein (brandweer)
COXARTROSE = Heupslijtage (ambulance)
CPA = Centrale Post Ambulance
CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
CT = Crashtender (brandweer)
CT SCAN = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
CTPI = Coördinatieteam Plaats Incident (brandweer)
CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA BEELD = Alles wijst op een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA COMA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) in bewusteloosheid (ambulance)
CVA PROTOCOL = Werkwijze die gehanteerd moet worden bij een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA < 3 UUR = Hersenbloeding etc. korter dan 3 uur geleden, kans genezing groter (ambulance)
CVA > 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (ambulance)
CVA / TIA = Cerebro Vasculair Accident (herseninfarct) / Transient Ischemic Attack (voorbijgaande beroerte) (ambulance)
CVD = Commandant van Dienst (brandweer)
CYANOSE = Te laag zuurstofgehalte in het bloed (ambulance)

D
DA = Dienstauto (brandweer)
DAGBEHANDELING = Behandeling die maar 1 dag duurt (ambulance)
DARM CA = Darm Carcinoom (ambulance)
DARMCARCINOOM = Darmkanker (ambulance)
DB = Dienstbus (brandweer)
DDPL = Dienstdoende Ploeg (brandweer)
DEC CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DEC CORDIS / POB = Hartfalen / Pijn Op Borst (ambulance)
DECO = Decontaminatiebak (haakarmbak t.b.v. ontsmetten van personen) (brandweer)
DECOMP CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (ambulance)
DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (ambulance)
DIABEET = Suikerziekte (ambulance)
DIABETES = Suikerziekte (ambulance)
DIABETES MELLITUS = Aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (bloedsuiker) te hoog is (ambulance)
DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (ambulance)
DIVERTICULITUS = Ontstoken uitstulpingen in de darmen (ambulance)
DOTTERPROCEDURE = Procedure die men moet volgen bij het dotteren van bloedvaten (ambulance)
DOVD = Districtelijke Officier van Dienst (brandweer)
DP = Dependance (AMBULANCE HAAGLANDEN)
DP in combinatie met: •1 = Post Centrum
•2 = Post Mariahoeve
•3 = Post Wassenaar
•5 = Post Westland
DND = Dokternachtdienst (brandweer)
DV = Dienstverlening (brandweer)
DWARSLAESIE = Een beschadeging van het ruggenmerg (ambulance)
DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (ambulance)
DYSPNEU = Kortademigheid (ambulance)

E
ECI = E Causa Ignota, door onbekende oorzaak (ambulance)
ECG = Elektro Cardio Gram, hartfilm (ambulance)
ECHOGRAFIE = Onderzoek met geluidsgolven, echo (ambulance)
EEG = Electro Encefalo Grafie, Elektro Encephalo Gram (ambulance)
EFO = Elektro Fysiologisch Onderzoek, hartritmestoornis (ambulance)
EHBO / SEH = Eerste Hulp Bij Ongelukken / Spoed Eisende Hulp (ambulance)
EMPHYSEEM = Vernietiging van de wanden van de distale longdelen naast de zieke terminale bronchiën. (ambulance)
ENCEPHALITUS = Ontsteking van hersenweefsel (ambulance)
ENDOMETRIOSE = Baarmoederslijmvlies dat voorkomt op een andere plaats dan in de baarmoeder (ambulance)
ENDOMETRIUM = Baarmoederslijmvlies (ambulance)
ENDOPROTHESE = In het lichaam verborgen prothese (ambulance)
ENDOSCOPIE = Kijkonderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen (ambulance)
EPI INS = Epileptisch Insult, Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
EPIDURAAL HEMATOOM = Bloeduitstorting tussen het schedeldak & het harde hersenvlies (ambulance)
EPILEPSIE = Vallende ziekte (toevallen) (ambulance)
EPILEPTISCH INSULT = Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
EPISTAXIS = Neusbloeding (ambulance)
ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (ambulance)
EXACERBATIE COPD = Verergering van de COPD (ambulance)

F
FEMUR = Het dijbeen (ambulance)
FEMUR FRACTUUR = Botbreuk in het dijbeen (ambulance)
FLUXUS = Ernstige bloeding (ambulance)
FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (ambulance)
FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (ambulance)
FRACTUUR = Botbreuk (ambulance)

G
GASTROENTERITIS = Acute diarree (ambulance)
GASTRO-ENTERITIS = Acute ontsteking van het maag-darmkanaal (ambulance)
GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam (brandweer)
GERIATRIE = Ouderen, bejaardenzorg (ambulance)
GESUCC = Gesuccombeerd, slachtoffer is reeds overleden (ambulance)
GEW M LETSEL = Geweld met letsel (ambulance)
GEZONDHEID = Probleem met de gezondheid (ambulance)
GG = GespreksGroep (ambulance)
GGD = Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg
GHOR = Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GM = Gereedschap/materieel-voertuig (brandweer)
GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure; zie GRIP Niveau’s voor verdere uitleg
GS = Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
GYN = Gynecologie (ambulance)
GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (ambulance)
GYNEALOGIE = Met betrekking tot vrouwenziekten (ambulance)

H
HA = Huis-Arts (ambulance)
HA = Haakarmvoertuig (brandweer)
HA – TP = Huis-Arts is ter plaatse (ambulance)
HAEMATOLOGIE = Verschillende soorten kanker (met name bloedkanker) (ambulance)
HAEMATOMEN = Blauwe plekken (die ontstaan doordat onderhuidse bloedvaatjes worden aangeprikt) (ambulance)
HAEMOPTOE = Ophoesten van helderrood bloed vanuit de slokdarm, maag of luchtpijp (ambulance)
HAP = Huisartsenpost (ambulance)
HART CATH = Hart Catheterisatie (ambulance)
HARTFALEN = Onvoldoende werking van de hartspier (ambulance)
HC = Hart Catheterisatie (ambulance)
HCTPL = Hectometerpaal
HEMIPARESE = Halfzijdige verlamming (ambulance)
HEUPFRACTUUR = Breuk in de heup (ambulance)
HEUPLUXATIE = Heup ontwrichting (heup uit de kom) (ambulance)
HET = Hoog Energetisch Trauma, o.a. ongeval met hoge snelheid, val van hoogte etc. (ambulance)
HMP = Hectometerpaal
HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (ambulance)
HOSPICE = Verzorgingstehuis voor ernstig zieke bejaarden (ambulance)
HOVD = Hoofd Officier van Dienst (brandweer)
HS = Hoofd Sectie
HV = Hulpverlening (brandweer)
HV 1 = Hulpverlening Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
HV 2 = Hulpverlening Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
HV 3 = Hulpverlening Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (brandweer)
HV 5 = Proefalarmering (brandweer)
HW = Hoogwerker (brandweer)
HYDROCEPHALUS = Aandoening waarbij ter hoogte van de hersenen te veel hersenvocht aanwezig is (Waterhoofd) (ambulance)
HYPER = Suikerpatiënt met teveel aan suiker (ambulance)
HYPERVENTILATIE = Angstige ademhaling (ambulance)
HYPO = Suikerpatiënt met tekort aan suiker (ambulance)
HYPOGLYCEMISCH COMA = Krampaanvallen, verlammingsverschijnselen en uiteindelijk coma door een tekort aan suiker in het bloed (ambulance)
HYPOTENSIEF = Met bloedruk verlagende werking (ambulance)
HYSTERECTOMIE = Verwijderen van de baarmoeder (ambulance)

I
IAP = Instabiele Angina Pectoris (ambulance)
IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
IC = Intensive Care (ambulance)
ICU = Intensive Care Unit (ambulance)
ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (ambulance)
IN PARTU = In baring (bevalling) (ambulance)
INCI = Incidentgroep (ambulance)
INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (ambulance)
INHALATIE-TRAUMA = Het ontstaan van letsels van de longen & luchtwegen ten gevolgen van het inademen van hete of prikkelende gassen of dampen (ambulance)
INSTAB = Instabiel (ambulance)
INSTAB AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
INTERNE = Inwendige geneeskunde (ambulance)
INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (ambulance)

K
KLPD = Korps Landelijke Politie Diensten
KMAR = Koninklijke Marechaussee
KNO = Keel, Neus & Oren (ambulance)
KNRM = Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KOORTS = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur (ambulance)
KOORTS ECI = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur door onbekende oorzaak (ambulance)
KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
KOORTSSTUIPEN = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
KP = Knooppunt
KR = Kraanwagen (brandweer)

L
L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg)
LEUKEMIE = Bloedkanker (ambulance)
LMAZ = Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg
LMPO = Leider MeetPlanOrganisatie (brandweer)
LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (ambulance)
LONGCARCINOOM = Longkanker (ambulance)
LONGEMBOLIE = Een verstopping van een bloedvat door een bloedprop (ambulance)
LONGEMFYSEEM = Een chronische ziekte waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan (ambulance)
LUCHTWEGINFECTIE = Besmetting met ziektekiemen in de luchtwegen (ambulance)
LUMBAAL = Met betrekking tot de lende (het lage deel van de wervelkolom) (ambulance)
LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (ambulance)

M
MAAGPERFORATIE = Doorboring in de maag (ambulance)
MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
MASI = Maasland Ziekenhuis Sittard (ambulance)
MC = Melding Classificatie (brandweer)
MCL = Medisch Centrum Leeuwarden (ambulance)
MCU = Medium Care Unit (ambulance)
MDL = Maag, Darm & Lever (ambulance)
ME = Myalgische Encefalomyelitis (vermoeidheids syndroom) (ambulance)
MECONIUMHOUDEND = Ontlasting in het vruchtwater, baby heeft volle darmen of is benauwd geweest (ambulance)
MED NOODSITUATIE = Medische noodsituatie (ambulance)
MENINGITIS = Hersenvliesontsteking (ambulance)
MK = MeldKamer
MMT = Mobiel Medisch Team (ambulance)
MRI = Magnetic Resonance Imaging, magneetscan (ambulance)
MS = Motorspuit (brandweer)
MS = Multiple Sclerose, ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
MULTIPLE SCLEROSE = Ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (ambulance)
MYOOM = Vleesboom (gezwel in de baarmoeder) (ambulance)

N
NEFROLOGIE = Met betrekking tot nierziekten (ambulance)
NEONATOLOGIE = Kindergeneeskunde (ambulance)
NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
NEUROLOGISCH BEELD = Alles wijst op een aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
NEUROGENE SHOCK = Shock die ontstaat door een plotselinge verwijdering van het bloedvatenstelsel (ambulance)
NIERSTEENKOLIEK = Verkalking in het nierbekken, pijnaanval hevig krampende pijn (ambulance)
NIET VORD UITDR = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)
NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem)
NR = Niet Reanimeren (ambulance)
NUCL = Nucleaire (ambulance)
NUCL GENEESK = Nucleaire Geneeskunde (toepassing van radioactieve stoffen voor diagnostiek & behandeling van ziekten) (ambulance)
NVB = Niet Vorderende Baring (ambulance)
NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)

O
OBSTR = Obstructie, vaak in combinatie met GYN, problemen met bevalling (ambulance)
OEDEEM = Vochtuittreding (ambulance)
OESOPHAGUS = Slokdarm (ambulance)
OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
OK = Operatie Kamer (ambulance)
OBMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
OMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
OBMS of OMS in combinatie met: •A = Automatische Melding ingekomen door een Melder (algemene term)
•A1 = Automatische Melding ingekomen door een Handmelder (of Sprinkler)
•A2 = Automatische Melding ingekomen door een Automatische Melder (of Sprinkler)
•A3 = Automatische Melding ingekomen door een Vertraagde Melder (Rook-, Ammoniak-, Gasdetectie etc.)
•SO = Automatische Melding ingekomen door een Storing van Brandmeldcentrale
•LO = Automatische Melding ingekomen door een Lijn Onderbreking
ONCO = Oncologie, afdeling voor kanker (ambulance)
ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (ambulance)
ONTSL = Ontslag van ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
OPN = Opname ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
OPN CCU = Opname op de Cardiac Care Unit (bewakingsafdeling voor acute hartpatienten, hartbewaking) (ambulance)
ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
ORTHOPNEU = Kortademigheid (ambulance)
ORTHOPEDIE = Afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
ORTHOREXIA NERVOSA = Ziekelijke fixatie op gezond eten (eetstoornis) (ambulance)
OSP = OnderSteuningsPeloton (brandweer)
OT = Operationeel Team (brandweer)
OVD = Officier van Dienst (brandweer)
OVD-G = Officier van Dienst – Geneeskunde (ambulance)
OZ = Oosterschelde Ziekenhuis Goes (ambulance)

P
P 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
P 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
P2000 = Pagers, Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000)
PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (brandweer)
PANCREATITIS = Ontsteking van de alvleesklier (ambulance)
PAR = Parallel (Rijbaan)
PARTUS = Baring, bevalling (ambulance)
PAT = Patiënt (ambulance)
PB = Poederblusvoertuig (brandweer)
PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (ambulance)
PEP = Pre hospital ECG Project, Huisarts vraag ambulance om ECG te maken ter controle van zijn diagnose (ambulance)
PERFORATIE = Doorboring en/of doorbraak van de wanden van organen of gezwellen (ambulance)
PERITONITIS = Buikvliesontsteking (ambulance)
PKP = Parkeerplaats
PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
PM = Personeels- Materieelvoertuig (brandweer)
PNEUMONIE = Longontsteking (ambulance)
PNEUMOTHORAX = Spontane klaplong (ambulance)
PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
POB = Pijn Op de Borst (ambulance)
PODB = Pijn Op De Borst (ambulance)
POGING SUICIDE = Poging tot het plegen van zelfmoord (ambulance)
POLI = Polikliniek (ambulance)
PR 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
PR 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
PRIO 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
PRIO 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
PROTHESE = Kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan, of onderdeel van een orgaan (ambulance)
PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (ambulance)
PSYCHOSE = Verwardheid (dat kan zich uiten in wanen & of hallucinaties) (ambulance)
PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (ambulance)
PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (ambulance)
PYELONEPHRITIS = Ontsteking van nieren en nierbekken (ambulance)

R
R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (ambulance)
RB = Reddingsboot (KNRM)
RBT = Regionaal BeleidsTeam (brandweer)
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (brandweer)
REANIMATIE = Adem- en circulatiestilstand proberen weer op gang te brengen (ambulance)
RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (ambulance)
RIF = Radiologisch Instituut Friesland (ambulance)
RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
RMC = Regionaal Meldcentrum Politie
ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
ROT = Regionaal Operationeel Team (brandweer)
RUPTUUR = Scheur (ambulance)
RV = Reddingsvoeruig (brandweer)

S
SAB = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
SB = Schuimblusvoertuig (brandweer)
SCHEDELBASISFRACTUUR = Dat de vliezen bij de neusholte of bij het oor gescheurd kunnen zijn (ambulance)
SEH = Spoed Eisende Hulp (ambulance)
SEH CARDIO = Spoed Eisende Hulp Cardiologie (ambulance)
SEH CHIR = Spoed Eisende Hulp Chirurgie (ambulance)
SEH INTERNE = Spoed Eisende Hulp Interne Geneeskunde (ambulance)
SEH LONG = Spoed Eisende Hulp Longziekten (ambulance)
SEH NEURO = Spoed Eisende Hulp Neurologie (ambulance)
SEH ORTHO = Spoed Eisende Hulp Orthopedie (ambulance)
SEH PULM = Spoed Eisende Hulp Pulmonogie (ambulance)
SEH / CEH = Spoed Eisende Hulp / Centrum Eerste Hulp (ambulance)
SEPSIS = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
SEPTISCHE SHOCK = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (ambulance)
SL = Slangenvoertuig (brandweer)
SLOPA = Slangen Opneem Apparaat (brandweer)
SO = Slachtoffer
SOLUTIO PLACENTAE = Bloedverlies dat ontstaat doordat de placenta geheel of gedeeltelijk is losgelaten (ambulance)
SOMATIEK = Lichamelijke ziekten of aandoeningen (ambulance)
STATUS EPILEPTICUS = Ernstige toestand waarbij de patiënt aanhoudend epileptische aanvallen heeft zonder daar tussendoor uit te ontwaken (ambulance)
STOMA = Kunstmatige uitgang voor ontlasting & urine (ambulance)
SUB ARACH BLOEDING = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
SUBDURAAL HEMATOOM = Een bloeding tussen het spinnenwebvlies en harde hersenvlies (ambulance)
SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord (zelfmoord neigingen) (ambulance)
SUICIDE POGING = Zelfmoord poging (ambulance)
SUPRA PUBIS CATHETER = Assisteren bij het inbrengen van een blaascatheter (ambulance)

T
TACHYCARDIE = Hartritmestoornissen, > 100 slagen per minuut (ambulance)
TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (ambulance)
TERMINAAL = In het eindstadium van het leven (ambulance)
THORACAAL WERVEL = Wervel in de borstkast (ambulance)
THORAX = Borstholte (waarin de slokdarm, hart en longen zich bevinden) (ambulance)
TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (ambulance)
TP = Ter Plaatse
TRAC DIGES BLOEDING = Bloeding in het spijsverteringskanaal (ambulance)
TRACTUS DIGESTIVUS = Spijsverteringskanaal (ambulance)
TRAUMATISCH SHOCK = Shock die ontstaat na uitgebreide weefsel beschadigingen (ambulance)
TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK = Voorbijgaande beroerte (TIA) (ambulance)
TROLLEY = Brancard met volwaardige intensieve care apparatuur (ambulance)
TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat in de hersenen (ambulance)
TROMBOSE = Vorming van stolsel in een bloedvat (ambulance)
TS (bij ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (ambulance)
TS (bij brandweer) = Tankautospuit (brandweer)
TW = Tankwagen (brandweer)

U
UMCG = Universitair Medisch Centrum Groningen (ambulance)
UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (ambulance)
UROSEPSIS = Het gevolg van een infectie met een micro organisme, uitgaande van de urinewegen met uitbreiding naar de bloedbaan (ambulance)
UTERUS = Baarmoeder (ambulance)
UTERUSEXTIRPATIE = Verwijdering van de baarmoeder (ambulance)
UZA = Academisch Ziekenhuis Antwerpen (ambulance)

V
VB = Verbindingsdienst (brandweer)
VBW = Verbindingsweg
VC = Verbindings- Commandovoertuig (brandweer)
VERK ONGEV BEKNEL = Verkeersongeval met beknelling
VERMINDERD BWZ = Verminderd bewustzijn (ambulance)
VKO = Verkeersongeval
VOS = Vliegtuig Ongeval Schiphol; zie Luchtvaart Scenario’s
VP = Verkeersplein
VPK = Verpleegkundige
VSR = Voorwaarde Scheppende Rit (ambulance)
VW = Vrachtwagen (brandweer)
VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (ambulance)

W
WACHTARTS = Arts van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (ambulance)
WO = Water Ongevallen (brandweer)
WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (brandweer)

Z
ZH = Ziekenhuis (ambulance)
ZHS = Ziekenhuis (ambulance)
ZKH = Ziekenhuis (ambulance)
ZKHS = Ziekenhuis (ambulance)

0-9 #

= Fractuur (ambulance)

111 = Aanrijding met letsel (politie)
114 = Auto te water (politie)
121 = Aanrijding (politie)
131 = Overtreding tegen openbare orde (politie)
304 = Inbraak (politie)
401 = Overval (politie)
402 = Beroving (politie)
411 = Agressie / Openlijk geweld (politie)
414 = Steekpartij / Mishandeling (politie)
417 = Overlijden (politie)
419 = Schietpartij (politie)
501 = Wandelaar onder invloed (politie)
541 = Kleine brand binnen(politie)
546 = Gaslucht / -lek (politie)
559 = Ontsnapping uit gevangenis (politie)
590B = Zelfdoding of poging daartoe (politie)
591 = Overige openbare orde (politie)
601 = Onwelwording (politie)
603 = Bedrijfsongeval (politie)
606 = Poging zelfmoord (politie)
608 = Drenkeling (politie)
613 = Moeilijkheden binnen (politie)
635 = Iemand in verwarde toestand (politie)
691 = Overige dienstverlening (politie)
713 = Assistentie hulpverleners (politie)
812 = Stormschade (politie)
891 = Overige opsporingsactiviteiten (politie)

Steeds meer mensen worden lid van onze facebookpagina https://www.facebook.com/groups/2023773721062354/members/ en krijgen daardoor alle 112 nieuws als eerste te zien