Digitaalburg nieuws uit het Rivierengebied

Voorwaarden www.digitaalburg.com,

Iedereen kan nieuwsinformatie aanleveren om op Digitaalburg, 112Altena en HulpdienstenAltena te laten plaatsen, wel behouden wij het recht voor om in sommige gevallen niet tot plaatsen over te gaan.

Foto’s en Video

De foto’s en video die wij plaatsen zullen in (bijna) alle gevallen op de openbare weg worden genomen. In alle andere gevallen zal om een toestemmening worden gevraagd om deze te publiceren.

Auteursrechten

Op alle foto’s en artikelen die wij publiceren is eigendomsrecht van toepassing. Niets mag dan ook gekopieerd worden zonder nadrukkelijke toestemming. Indien men een gepubliceerde foto wenst te ontvangen dan kunt u dat per email aan ons doorgeven waarna een onkostenvergoeding zal worden gevraagd.

Overnemen van artikelen en foto en Video

Indien onrechtmatig en zonder toestemming van ons, artikelen en/of foto’s worden waargenomen, behouden wij het recht voor om daarvoor een factuur te sturen. Wel mag u een intro plaatsen met een hyperlink naar het artikel op onze website (www.112Altena.nl), (www.hulpdienstenaltena.nl) of

Foto’s in die in onze artikelen zijn geplaatst mogen niet zonder toestemming worden geplaatst. Bij overtreding van deze copyright zal een per foto een factuur worden verzonden van €80,00. Voor een onrechtmatige gepubliceerde video wordt €325,00 in rekening gebracht.

Wel kunt u vooraf onze foto’s aankopen voor een bedrag van €45,00 per foto. Bij aangekochte foto’s blijft naamsvermelding van kracht. Voor het aankopen van video-opnamen wordt een prijs van €125,00 in rekening gebracht. Video’s mogen wel gedeeld worden op de sociaal media maar niet gebruikt worden op websites

Video’s die via Sociaal Media worden gepubliceerd is naamsvermelding voldoende. Hiermee wordt bedoelt Retweet en delen.

Het overnemen van informatie die via onze Sociaal Media wordt gepubliceerd naar een website of andere mediavorm, valt ook onder copyright. Het is dus niet toegestaan! Doorsturen van Facebook naar Facebook en andere vormen van Sociaal Media is geen probleem, zolang het maar binnen dezelfde groep blijft.

(Bovengenoemde informatie kan zonder verdere aankondiging worden gewijzigd)